piltilbake

Fløytebygger Bjarne Stubseid

I forbindelse med en utstilling på Skogbruksmuseet på Elverum 2002 ble gamle bilder av fløyebyggeren Bjarne Stubseid dratt fram fra arkivet. Her er derfor en (meget) rå dump av alle negativene. (Med andre ord ingen plass å vurdere kvalitet...)

Men har noen interesse av dette, gi meg et hint... Bare angi stripe og bildenummer, regnet fra toppen av stripa.

Stripe 1 Stripe 2 Stripe 3


piltilbake