piltilbake Fritt fram i friområdet?

Du finner siste nytt i saken her

De som har fulgt med her på turliv.no vet at jeg er ganske opptatt av Friluftsloven og Allemannsretten Både generelt - og mer konkret, i forbindelse med forvaltninga av verne-områdene på yttersia. Ett er sikkert: I kampens hete kan ferdselsforbud og grunneierinteresser fort bli en sterk, emosjonell cocktail for byfolk med utferdstrang. Men så blir jo anekdotene desto morsommere - i ettertid.

Nå har imidlertid også vi Tromsø-urbanister fått en lekker, liten sak å kose oss med, så og si på vår egen dørterskel. Den figurerte i "gufs og gru"-spaltene i begge lokalavisene i en periode, men har etter den tid levd et liv i anonymitet. I hvert fall spaltemessig.

Men på Lanes har det i mellomtida blitt praktisert avansert indianerstrategi - og "snikende ullteppe"-taktikken har båret frukter. Centimeter for centimeter har grunneierinteressene ekspandert på bekostning av friområdet, ved "tilfeldig" å legge greiner og kapp (som seinere - på mystisk vis - plutselig var bundet sammen med nylonrester) over etablerte turstier, opparbeide og rake området og plassere skrothauger i en stadig større og større sirkel. Med andre ord: Klassisk markering av revir.

Men hva i alle dager er det jeg snakker om?

For alle som vi har brukt friluftsområdet helt sør på Tromsøya er den velkjent, Hytta. Med sine 24 kvadratmeter har den stått der, 8-10 meter fra sjøen - så lenge folk kan huske. Sannsynligvis bygd etter krigen en gang, etter at tyskerne kapitulerte, og russerfangeleiren og stein-bruddet ble avviklet. 50-tallet er nevnt, men siden det ikke foreligger noen papirer på at den er godkjent, er det vanskelig å tidfeste den nøyaktig. Så hvis du kjenner historien, vil jeg svært gjerne ha den!

I alle fall: I mange år sto den som rov for vær og vind, og gradvis bidro naturen - og tilfeldige overnattingsgjester med hang til det sterke - til at den lille trebua for alvor begynte å lengte mot gjenforeningen med moder jord. Da ny eier overtok området i 2002, sto knapt skallet tilbake. Og ingen trodde at den noen gang ville vekkes til live igjen.

Men den nye nessekongen hadde helt andre planer... Det begynte veldig forsiktig: Først ble hytta tettet, deretter ble vinduer, deler av kledningen og andre utvendige detaljer reparert, rammeverket til en veranda på sørsida spikret opp osv. Og de første stengslene begynte å dukke opp. I starten var det "plenen" som var påskuddet: Etter at området var raket og ryddet, måtte det jo sås i - Og de spede spirene beskyttes mot den store turgåer-trafikken.

Det var på dette tidspunktet at det for alvor gikk opp for folk at de var i ferd med å miste et viktig, bynært friluftsområde - og avisskribentene våknet.

Byutvikling i Tromsø kommue engasjerte seg også i saken, men etter flere befaringer, bunker med sakspapirer mellom partene, rivingspålegg og anke besluttet Fylkesmannen i mars 2007 å gi klageren medhold. Man valgte å vurdere dette som en ren byggesak - om eieren hadde lov til å sette igang utbedring eller ikke. Punktum.

Dermed er det duket for mange konfrontasjoner. Og det enkleste hadde nok vært at kommunen hadde ekspropriert eiendommen til friluftsformål først som sist. Imidlertid er gjeldende reguleringsplan fra 1977, og gir dermed ikke lenger grunnlag for ekspropriasjon. Det må eventuelt settes igang et nytt planarbeid for å få den snøballen til å rulle - som igjen betyr at grunneieren rekker å investere mye i oppgradering av hytta, og sånn sett bidra til å presse en framtidig innløsningssum i været.

For hva annet kan motivet hans være? Jeg har nok forlest meg på dårlige kriminalromaner, for jeg ser penger og profitt overalt. Også her. Forventninger om en hestehandel med kommunen? Endring av reguleringsplanen - med mulighet for å kunne utnytte deler av tomta til boligformål - mot "frigjøring" av strandsonen? Forsåvidt en fristanes tanke - men bare dersom grunneier trekker seg helt tilbake og får hytta fjernet. Tilstedeværelsen hans så langt tyder på at han er dårlig skikket til å håndtere et "mykt" samspill med Tromsøs befolkning, hvis hytta skulle bli stående.

Mitt hotte tips er derfor: Målrettete provokasjoner - med underliggende forventninger om fordeler. Siden jeg antar at området ble kjøpt i 2002 med klare baktanker om kunne innlede gi-og-ta forhandlinger med kommunen. Forventet resultat: I verste fall innløsing og en skikkelig gevinst, i beste fall et fullblods Kinderegg med både omregulering, høy innløsningsum og byggeløyve.

For uten skjult agenda: Hvem ved sine fulle fem vil prøve å nyetablere seg som mannevond materialist i et innarbeidet og mye brukt turområde? Og tro at det - uimotsagt - går an å sette en strek over flere tiår med allmenn ferdsel og en reguleringsplan? Hvis målet er en framtid som kaffedrikkende og solnytende hytteeier er konfrontasjonslinja - i beste fall - ulur. Jeg tror jeg heller hadde gått for kaffe og vafler... Med mindre hele hensikten med prosjektet bare er å spre uhygge og yppe til strid - noe jeg betviler sterkt.

Det dumme er at noen visstnok har latt seg provosere av grunneier, og har tydd til hærverk - for å markere uenighet? Hvis det dreier seg om voksne folk, er dette også høvelig ulurt... og dessuten straffbart. Sånn framferd tjener overhode ikke saken, så kan dere ikke argumentere for standpunktene deres, får dere holde fingran i sjakk!

Uansett: Til nå har grunneieren framstått som friluftslivets svar på fotballens casuals - under mottoet: Pick a fight! Med Friluftsloven (i den grad den faktisk kan brukes - se eget avsnitt under) i hånd skal turfolket fordrives, og jussen brukes for alt den er verdt. Men det krever en del innledende, gymnastiske øvelser for å klare å få området definert som innmark - "Som innmark eller like med innmark reknes i denne lov gårdsplass, hustomt, dyrket mark, engslått, kulturbeite og skogsplantefelt samt liknende område hvor almenhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker" - siden ferdsel i utmark ikke gir grunneieren stort spillerom: "I utmark kan enhver ferdes til fots hele året, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet."

Siden kapitel II. Om ferdselsrettens utøving og innskrenkninger i ferdselsretten m.v. er full av "ja takk, begge deler" - er det som skapt for eskalerte konflikter. Men vel og merke bare hvis eier får kommunal "velsignelse" for ferdselsbegrensninger, noe som virker ganske usannsynlig i denne saken.

Fylkesmannens vedtak datert 26.3.2007 legger store begrensninger i forhold til hva slags utbedringer som kan gjøres på hytta. De siste to bidragene på byggefronten - utskifting av syllene under hele hytta og reisverket til nok en terrasse på vestsida samt en hyggelig plakat i glass og ramme er alle etter min mening på kollisjonskurs med henholdsvis vedtaket og Friluftsloven § 13: Sjikanøse stengsler og uheimlete forbudskilt.

Siste paragraf rammer også stengslene som er satt opp: Eier eller bruker av grunn må ikke ved stengsel eller på annen måte vanskeliggjøre den ferdsel som er tillatt i denne lov, med mindre det tjener hans berettigete interesser og ikke er til utilbørlig fortrengsel for almenhetens ferdsel.

Vel og merke hvis Friluftsloven gjelder her. Signaler går imidlertid på at i regulerte områder er reguleringsplanen sidestilt med, ev. overstyrer Friluftsloven. Ordlyden i planen vil å så fall også spille inn? Miljøverndepartementet var litt uklar her, siden saksbehandleren ikke hadde tilgang til reguleringsplanen. - Om det får noen konsekvenser for denne saken? Den som har lever får se... smil

Det skal sies at grunneier har justert "kringsatt av fiender"-installasjonen sin en smule etter konfrontasjonen 21. mai. Slik at turstien gjennom området igjen er farbar, utenom denne moderne utgaven av "Festung Norwegen" bygd av nedhogde trær, kapp og plankebiter. Ironisk nok, med tanke på den rollen Lanes spilte under krigen. Og - apropos kapp: I følge reguleringsplanen skal fjerning av vegetasjon og beplantning kun skje i samråd med parksjefen. Jeg tipper det er gjort?

Så - jeg lover: Vi skal telle hvert et hammerslag. Alt ligger til rette for nok et friluftsdrama - til stor glede for alle med sans for god humor og høy temperatur. For grunneierens skyld får vi håpe på en lang, varm sommer med mange avkledde soltilbedere og pølsestekende unger... smil - Følg med, dette blir spennende!

Kartutdraget er hentet fra Tromsø kommunes digitale kart.

Andre nyttige lenker:


Siste nytt:

Torsdag 28. juni 2007
Allemannsretten jubilerer, noe Nordlys feirer i dag med en kronikk signert Fylkesmannen i Troms v/Inge Berg, fagsjef, Asbjørn Fyhn, rådgiver og Liv Mølster, rådgiver: Allemannsretten 50 år. I samme nummer slår også Håkon M. Pettersen, styremedlem i Friluftsrådenes Landsforbund fast at Friluftsloven må sikre allemannsretten.


Onsdag 27. juni 2007
Et lite apropos til den pågående striden på Lanes: I dag melder Nordlys at Regjeringen sikrer friluftsområder - og årets beløp på 76 millioner skal blant annet sikre Fagereng i Tromsø og Henrikstøa/Finnsnesodden på Finnsnes....


Torsdag 14. juni 2007
NRK Nordnytt melder i ettermiddag om ny utvikling i saken: Jeg kan dokumentere tilbudet sier grunneieren. Som videre forteller at brevet ble sendt i juni 2003 - uten at han noen gang har fått tilbakemelding på det. Og nå bekrefter kommunen at det likevel finnes et brev fra Løvoll, men at innholdet ikke er kjent. NRK følger saken. (NRK Troms og Finnmark / Camilla Loddervik)


Torsdag 14. juni 2007
NRK Nordnytt melder i dag om Full forvirring om Sydspissen - rundt hvem som har gitt tilbud til hvem i den omstridte eiendomssaken på Sør-Tromsøya. Grunneieren hevder at han for fire år siden tilbød Tromsø kommune å overta eiendommen - noe kommunen på sin side benekter.

Og mens de krangler om hvem som har rett, stadfester Kyrre Løvoll, for tida på stand-by båt i Nordsjøen at han nå har snudd - og ikke lenger er interessert i å selge eiendommen. Begrunnelse: «Beliggenheten til eiendommen er så unik at jeg aldri vil kunne skaffe meg en slik eiendom igjen, så trangen til å selge er ikke stor.» Og videre: «Siden kommunen er i forhandlinger med meg, og skal kjøpe eiendommen, uten å ha spurt meg, går jeg ut fra at de vet hva jeg skal ha for den. Du må nesten spørre dem.» (NRK Troms og Finnmark / Camilla Loddervik)


Tirsdag 12. juni 2007
NRK Troms og Finnmark melder i dag at Fremskrittspartiets Jan Blomseth er svært skeptisk til å kjøpe den omstridte tomta på Sydspissen. Blomseth har andre ting å bruke penger på, mens Høyres ordførerkandidat Øyvind Hilmarsen er langt mer positiv: Ja, dette er et veldig viktig område for folk på Sør-Tromsøya og vi er villig til at kommunen skal kjøpe dette arealet.

'Hilmarsen mener sydspissen er et viktig friluftsområde som bør åpnes opp for allmenheten og at de grønne områdene i byen må tas vare på. Men han er ikke villig til å sette noen prislapp på eiendommen.' (NRK Troms og Finnmark / Frank Gøran Nordheim)


Mandag 11. juni 2007
NRK Troms og Finnmark melder i dag at Tromsø kommune Vil sikre fri ferdsel på sydspissen av Tromsøya ved å kjøpe den omstridte eiendommen. Det sier landskapsarkitekt Tone Hammer. "Formålet med reguleringen er å gi allmennheten tilgang til de fjæreområdene rundt sydspissen. Samtidig har politikerne sagt at de ønsker å bygges en sti som henger sammen med strandpromenaden over Bjerkakerstranden og det området der og rundt hele sydspissen til Telegrafbukta", sier Hammer. (NRK Troms og Finnmark / Camilla Loddervik)


Mandag 4. juni 2007
Helgas kanonvær gjorde at mange trakk ned i fjæra for å nyte den aller første, skikkelige sommervarmen på svabergene på Lanes. Jeg passerte forbi flere ganger både med hurtiggåanes Quicksilver og seilbåt lørdag og søndag, og kunne konstaterer at harmonien igjen rådet på nesset. Borte var plakaten, og de fleste stengslene så ut til å være gjort om til det de opprinnelig og egentlig var - hauger med kapp. I sjøkanten satt en gjeng med jenter og plasket med beina, og på reisverket til vestplatten strakte en lettkledd soltilbeder seg mot brunende stråler.

Med andre ord: Tilsynelatende - og reelt? - back to normal? Alle hjerter gleder seg... med et lite forbehold - enn så lenge.


Fredag 1. juni 2007
NRK Troms og Finnmark sender ut nyhetsmeldingen Sikrer området - om at Tromsø kommune løser omstridt hyttesak. Vil nå kjøpe eiendommen for å sikre fri ferdsel på Syd-spissen. Dette i følge landskapsarkitekt Tone Hammer i Tromsø kommune. Betyr det at det går mot en løsning?


Torsdag 24. mai 2007
En "etterslenger", denne gang i Bladet Tromsøs Byrunden: Nok en turgåer som tydeligvis akkurat har oppdaga at det skjer endringer på Lanes.

Det er naturligvis enkelt både å være etterpåklok - og stå utafor og se saken med "allmenn"-farga briller, men hadde jeg vært grunneieren - og virkelig ønsket å etablere meg på nesset, ikke bare betrakte tomta som et gullkanta investeringsobjekt - hadde jeg nok kjørt en helt annen sjarmoffensiv: I stedet for "Privat" og "skutt blir den som..."-lignende beskjeder ville jeg brukt "Kjære turgåer!". Forklart situasjonen med ny eier, at hytta settes i stand for å brukes som ramme om ettermiddagskaffen - etterfulgt av noe om "bare bruke området, fred og fordragelighet" osv.

Jeg tror nemlig at folk som blir skikkelig behandlet, gir tilbake med samme mynt. Absolutt alle Yttersia-erfaringene mine bekrefter dette. Jeg vet ikke hvor mange hundre liter med kaffe jeg har satt til livs i hyggelig selskap på trammer og terrasser, etter først å ha banka på og presentert meg. Og ved å appellere til "felles ansvar" tar folk ansvar - og viser respekt. Tror nå jeg, i min enfoldighet.

Dessuten: Nesten all trafikken i området er gjennomgangstrafikk. Folk som går runden om Sydspissen for å få opplevelsen av å være på skikkelig tur, ikke bare vasse asfaltgater. I løpet av de åran jeg bodde på naboeiendommen, rakk jeg å lese mange kriminalromaner og tømme mange kaffetermoser på svabergene nedafor hytta på penværsdagene. Men det var sjelden andre folk å se. Og enda sjeldnere at noen slo seg ned. Ved å tilrettelegge stien bak hytta - i stedet for å stenge den - vil de aller fleste passere forbi uten at grunneieren merker stort til dem.


Onsdag 23. mai 2007
Stort oppslag på side 4 i Nordlys i dag med krigstyper: Stengt for deg! Til tross for at grunneier Kyrre Løvoll i samme artikkel bedyrer at "jeg har ikke noe imot at folk bruker fjæra...". Han om det.

En spasertur gjennom området forteller en helt annen historie. Som journalist Sissel Wessel-Hansen også har registrert. Det øvrige innholdet i artikkelen har jeg allerede kommentert - naturligvis fra mitt ståsted (big surprise?) som bruker - i avsnittene over.

Leder for Plan- og næringskomiteen, Jens Revold ønsker ny befaring så snart som mulig.

Og - om ettermiddagen: Gladmelding fra Sydspissen. En turgåer kunne fortelle at nå var inngjerdingen trukket enda nærmere hytta og stien helt ryddet... Du skal se at harmonien igjen kan senker seg over området... smil


Tirsdag 22. mai 2007
Skikkelig sammenstimling i fjæra om ettermiddagen: Et par turgåere med bikkjer, fotograf og journalist fra Nordlys og to representanter fra firmaet som grunneieren har brukt som konsulenter. Det eneste som manglet var kaffen og vaflene.

Og - for å si det sånn - til tross for god stemning: Vi ble ikke enige. Verken om grenseoppgangen mellom privat eiendomsrett og kommunale reguleringsplaner, inn- og utmark eller i hvilken grad friluftsloven gjelder i et område som er regulert til park og friområde. Kanskje ingen stor overraskelse for noen? Konsulentenes mantra var: Uten ekspropriering og kommunalt eierskap er det begrenset hva slags instruksjonsrett/påvirkningsmulighet reguleringsplaner har over Den Hellige Eiendomsrett. Noe som umiddelbart høres rart ut for en verneamatør som vet at "hele" Norge er privateid - uten at det gir grunneierne rett til å ture fram som de vil...

Så da er det opp til kommunen å bidra med sitt i diskusjonen - i form av velplassere paragrafer og fortolkninger av regelverket.

Nå var det ingen som trodde at vi skulle skilles i full forståelse. Men det var interessant nok å høre på argumentasjonsrekkene - ikke minst spriken mellom "bruke hytta sjøl" og "inntil kommunen løser han ut". Samt anslaget over hva slags markesverdi tomta måtte kunne ha - sånn i tilfelle innløsing... Jeg tror at jeg fremdeles trygt kan stå inne for gjetningene over: Business as usual.


Mandag 21. mai 2007
Mye tyder på at tampen brenner... I løpet har helga har det kommet opp ytterligere stengsler, og grunneieren har begynt å snakke til godt voksne hundeeiere på den daglige lufterunden. Truer med å fotograferer dem, ber om navn, gir dem sin versjon av Friluftsloven - og viser med all tydelighet hvor stor spriken er i virkelighetsoppfatning - ikke minst i forhold til "hvem kom først, høna eller egget?"

På direkte spørsmål sa han da også rett ut at dette gjør han når kommunen ikke vil løse ham ut! Det er åpenbart at han vil framprovosere et hastevedtak hos kommunen, og sånn sett klare a cashe ut forventet gevinst. Kan det hende han lykkes? En av hundeeierne dro rett hjem og ringte lokalavisene, så da kan saken bli spalte-mat nok en gang. Jeg håper byråkratene har is i magen...

piltilbake
© Tekst og bilder: Bent Svinnung