Hei, denne e-posten er sendt til alle som har registret seg for turen, og alle på THPKs e-postliste.

Dette blir siste informasjon om THPKs turen på Helgelandskysten, fra Brønnøysund til Nesna. Turen står beskrevet på klubbens hjemmesider, og følger i hovedtrekk den oppsatte planen. En forandring er at vi planlegger å komme til Lovunden torsdag (19. juli) kveld. Dette øker ikke dagsetappene, som er ca. 30 km pr. dag.

Fredagen er opplegget litt løst, etter hva hver enkelt vil. Hviledag/padle rundt øya (ca 250 000 lundefugel) båt/kajakktur til Træna. Fra Lovunden går det også båt til fastlandet/Nesna. Det er butikk på Lovunden.

Jeg vil at du skal lese de kommende punkter og merke deg innholdet:

Vi padles
Mvh Georg
77 61 80 69 (privat)