Kameratredning

Den enkleste måten å tømme en kajakk på er å dra den over dekket på en annen kajakk, og vippe den når cockpiten ligger rett over dekket på den andre kajakken
Denne metoden kan by på problemer når kajakken er mye lastet, og/eller den er helt full av vann. Det kan bli for tungt å dra kajakken over dekket eller kajakken er så tung at dekker brekker. Det kan da være lurt å starte tømmingen av kajakken med metoden vist på figuren.
Hvis det er en pumpe tilgjengelig, kan det være greit å snu kajakken og komme seg ombord uten å tømme kajakken. Og deretter pumpe vannet ut av kajakken. Dette gjør at personen får et kortere opphold i vannet (noe som kan være ønskelig om vinteren), men hele redningsoperasjonen tar noe lengere tid. Uansett hvordan kajakken blir tømt for vann er metodene vist på fig. 3 og 4 de enkleste for ombordstigning.
Fig. 3 Ombordstigning når det er to hjelpende kajakker
Fig. 4 Ombordstigning når det kun er en kajakk til hjelp