piltilbake Helgelandsturen - interesserte


  Navn:
  Adresse:
  Klubb: (Eventuelt)
  Telefon:   Mobil:
  E-post:
  Transportbehov? (Datoer)     Fra/til:  
  Kjører egen bil: (Datoer)   Fra/til:  
  Ant. ledige plasser:   Mer info:  
  Fortell litt om hva slags
  padleerfaring du har:
  (Stikkord: Langturer, mye
  bølger og dårlig vær osv.)

  Og - naturligvis - alle
  andre kommentarer du
  du måtte ha...
 
  Ja, jeg er klar over at deltakelse skjer helt og fullt på eget ansvar


  Dette skjemaet sendes - når du har kvittert for at alle data er korrekte - til leder i THPK, Georg Johnsrud
piltilbake