Rekvika (Vengsøya)

Beliggenhet
På nordvestsida av Vengsøya

Beskrivelse
Nok en nydelig sandstrand på yttersida av Vengsøya, beliggende "dypt" bak nordvestneset, og omringet av høye vegger. Imidlertid mulig å gå over til bebyggelsen på østsida ved å følge opp flanken/ura i bakkant.

Adkomst
Korteste padletur går fra Bellvika og rundt Vengsøya på nord- eller sørsida. Alternativt Grøtfjorden

Utsikt/sol/klima
Sola kommer først litt utpå formiddagen i sommersesongen, morrasola slipper ikke ned pga. de høye fjellene bak stranda. Om høsten er dette ikke plassen for soltilbedere, i slutten av september når den ikke ned før ved tretida om ettermiddagen. Men ettermiddags-, kvelds- og midnattsola er strålanes sett fra Rekvika! Utsikt til Jøssøya og Fellesholmen i sørvest og Rognholmen i nordvest

Landingsforhold
God sandlanding, men det kan bryte godt her ute på vestlig vind eller ved mye dønninger. Men stranda er ganske flat (hvis ikke vinterstormene har rota den skikkelig til... slik de pleier å gjøre år om annet) og brenningene kan surfes greit inn og ut, bare du holder god fart og retning. Men knepp skikkelig i halsen først både på tur inn og ut - overskyllingene kan bli skikkelige hvis du først treffer en bølge som bryter...

Telting
Flotte teltplasser på hele gressletta i bakkant av stranda

Vann
Alltid et sig eller to fra lia bak. Det ene passerer rett over klippene midt på stranda. Men ta med drikkevann for sikkerhets skyld, på gode somre kan det bli tørt

Brendsel
Som regel bra med rekved, men stranda er flittig brukt av de fastboende på Vengsøya, så mot slutten av sommersesongen kan det være temmelig tomt. Primus er tryggest.

Turmuligheter
Flotte fotturmuligheter langs fjæra mot nord og sør, og opp lia i bakkant av stranda, til toppen(e) av Vengsøya. Nydelig tinderangling for dem som har overskudd!

piltilbake

© Tekst og bilder: Bent Svinnung
Foto: Bent Svinnung Foto: Bent Svinnung Foto: Bent Svinnung Foto: Bent Svinnung