piltilbake

Nordkjosen (Ringvassøya)

Beliggenhet
Nordkjosen ligger på vestsida av Ringvassøya, innerst inne på nordøstsida av Skarsfjorden.

Beskrivelse
Foto: Bent Svinnung Stein/tangfjære rett ved kraftstasjonen - og utløpet av rørgata. På nedsida av snuplassen. (Det går sommerveg enda et stykke utover - rundt bukta og vestover, men den brøytes ikke vinterstid) (Se også turberetningen (Bare) gutta på (gamme)tur)

Adkomst
Du kommer hit med bil fra Tromsø. Når du kommer ned i Skarsfjorden, fortsetter du bare til vegenden

Utsikt/sol/klima
Nordkjosen ligger åpent og solfylt til. Med nydelig utsikt vestover, ut Skarsfjorden.

Landingsforhold
Helt grei tang/steinlanding. Og et alternativ til å ta løs sør i Skarsfjorden.

Telting
Her tar du enten løs - eller kommer tilbake fra tur. Mest egna til av- og pålessing.

Vann
Her har du en hel rørgate å ta av. Med andre ord: Alltid ferskvann.

Brendsel
Baser deg på primus. Her er ingen rekved å finne.

Turmuligheter
Her er det nok å ta av. Både til beins på på kjøl - sommer som vinter. Bare å forsyne seg! Med bilen parkert på snuplassen har du underholdning i lang til...

piltilbake

© Tekst og bilder: Bent Svinnung
Foto: Bent Svinnung Foto: Bent Svinnung Foto: Bent Svinnung