piltilbake

Tromsø (Gjesteplasser i sentrum)

Beliggenhet
Gjesteplassene for båtfolket ligger i havnebassenget på innsia av landemerket Løkta, et møte/festlokale ved enden av moloen Nordsjetéen, rett sør for Tromsøbrua.

Beskrivelse
Sjøl om det etter hvert har blitt ganske mange båthavner og brygger i Tromsø, er alle privat/andelseid - og har så langt jeg vet ingen egne gjesteplasser. Sjøl om det går an å gjøre her som i andre båthavner: Prøve seg fram, spørre om hvilke båter som er borte for tida, kontakte kjentfolk.

Både båthavnene Polarhavna, Skattøra og Tromsdalen (siste er litt grunn for større seilbåter) har bra kapasitet. Men altså ingen offisielle gjesteplasser. I tillegg har flere at de nye byggefeltene som popper opp både på østsida og Tromsøya og på fastlandssida kaianlegg. Så litt forberedelser før et besøk per båt lønner seg. Hvem/hva skal du besøke, og hvor bor de osv.

Adkomst
Til Tromsø havn kommer du enten fra yttersia (Rya eller Kvalsundet) eller nordfra, ned Langsundet eller Grøtsundet.

Utsikt/sol/klima
Gjestebryggene i Tromsø sentrum ligger åpent og fint til - midt i smørøyet plasseringsmessig. Et steinkast fra kaféliv og butikker - i etablert havnemiljø.

Landingsforhold
Lite landingsplasser å finne på østsida av Tromsøya, i nærheten av sentrum. Alt er utbygd og/eller utfylt, så skal du ta en handlestopp må belage deg på å gå et godt stykke - eller satse på midlertidig plass på en av gjestebryggene. Alternativ bruke vestsida - og skaffe deg skyss.

Vann/strøm/serviceanlegg
Begge bryggene i sentrum har vann og strøm, og ved den sørligste (rød ring) finner du et eget serviceanlegg med vaskemuligheter og toiletter. (I "sokkelen" til Ishavshotellet) Imidlertid går det visst mot slutten for avtalen mellom Tromsø havn og hotellet, og med en dusjpris på 50,- (2008) er det billigere å bruke en av byens svømmehaller - og få en tur i basseng og badstu 'på kjøpet'. Slik er det skipsfartsbyen Tromsø tar imot gjestene sine.

Men direkte billig er det heller ikke å bruke kaiene. Et overnattingsdøgn koster 200 kroner - og onde tunger vil ha det til at havnesjefen har satt prisen så høyt for å holde båtfolket borte!

For det er et faktum at det er alt for få gjesteplasser i Tromsø - i forhold til båttettheten og størrelsen på byen. Spesielt sommerstid, når bryggene fylles opp med mange langveisfarende. Innslaget av Svalbard-båter er betydelig i juni-august.

Vinterstid kan du imidlertid få en litt billigere deal med havnesjefen. Flere båter legges årlig i opplag ved gjestekaiene. Ønsker du - eller båten - å overvintre, kan du ringe nummerne på plakaten til høyre og starte forhandlingene. (I 2008/2009 var tilbudet 100,- per døgn inklusive vann og strøm fram til mai)

Turmuligheter
Her har du hele byen å ta av, inklusive flotte turområder både sentrumsnært, (langs ryggen av Tromsøya) på fastlandet (Tromsdalen/Fløya/Tind) og på Kvaløya (Kjølen) Bare for å nevne noen få.

piltilbake

© Tekst og bilder: Bent Svinnung
Foto: Bent Svinnung Foto: Bent Svinnung Foto: Bent Svinnung Foto: Bent Svinnung Foto: Bent Svinnung