pilopp Oversikt                                                     pilopp Neste bilde

Solstrand, Rebbenesøya 31.12.2007 1600 ASA / 30 sek

© Foto: Bent Svinnung