pilopp Oversikt            pilopp Forrige bilde            pilopp Neste bilde

Solstrand, Rebbenesøya 31.12.2007 800 ASA / 30 sek

© Foto: Bent Svinnung