piltilbake

Flatvær

Beliggenhet
Flatvær ligger rett ut for nordøstspissen av Nordkvaløya

Beskrivelse
Et eldorado av holmer og skjær - det ultimate kajakkparadiset! Men lite egna for dem med mer kjøl. Les kartet godt før du beveger deg inn i dette området hvis du stikker dypere enn 20 cm. Se også turberetningene Pinse-perler (for padle-svin?) og Jakta på hukommelsen

Adkomst
Korteste padleveg fra Mikkelvika og rett nordover. Følger du vestsida av Nordkvaløya har du nok å se på underveis, og kan dessuten få en spennende runding av Storburan. Med seilbåt er østsida av Nordkvaløya å foretrekke.

Utsikt/sol/klima
360 graders utsikt - ganske eksponert på alt av nordlige vinder, men allikevel beskyttet så lenge du beveger deg inne i labyrinten. Men generelt er nordsida av Nordkvaløya turbo i dårlig vær.

Landingsforhold
Ganske greie tanglandinger i hele Flatvær, når du først kommer deg innafor de ytterste holmene og skjærene. Beste stranda og sandlandinga er merket av på kartet: Ei lita bukt på nordøstsida av Vengsøya. Lagunen på motsatt side er også fin - men inn/utgangen fell igjen. Sånn sett litt upraktisk.

Foto: Bent Svinnung

Telting
Gode, flate teltplasser på sletta bak stranda - ei lita perle av en plass med førsteklasses utsikt i alle retninger.

Vann
Ta med alt av vann. For sikkerhets skyld. Men på den største øya, Heimvær finner du en brønn. Den ligger ca. fem minutters gange fra Kjeila (selve havna) - på oversida av myra. Men er litt vanskelig å finne. Brønnen har vann hele året - noe som i tidligere tider var tilstrekkelig for en husholdning på åtte og en liten buskap - inkludert ei ku. På Engholman - der de handlet under Pomortiden - kan du finne drikkevann om sommeren hvis du er lokalkjent. (Takk, Alexander)

Brendsel
Litt rekved å finne - men mange holmer å fordele den på. Så baser deg på primusen.

Turmuligheter
Dette er plassen du bare skli rundt på oppdagelsesferd! Men husk vernebegrensningene, slik de er formulert i Verneplan for kystregionen i Tromsø fylke, vedtatt i statsråd 4. juni 2004 - I tillegg finner du "Flatvær fredlyst"-skilt som står og lyser midt inne i øyriket. Dette er etterslengere etter de fredlysningene som kom som resultat av "Lov om viltstellet, jakt og fangst" av 1951. §50 ga hjemmel til nye fredlysninger, og videreførte automatisk tidligere. Med "Lov om viltet" av 1981 ble disse hjemlene opphevet. Det ble utarbeidet retningslinjer for det fylkevise arbeidet med vern av tidligere fredlyste egg og dunvær.

Og det er langt på vei disse som er lagt til grunn for verneplanen - hvor Flatvær har fått status som naturreservat. Dette betyr i praksis generelt forbud mot ferdsel på land i perioden 1. april til og med 31. juli og i en avstand av 100m på sjøen fra hekke-koloniene for storskarv. (Per 2004 gjelder dette 4 små holmer nordvest for Sjursholman)

Uansett hvor du slått deg til - på Vengsøya eller Heimøya - er det masse å utforske både på kjøl og til fots.

piltilbake

© Tekst og bilder: Bent Svinnung
Foto: Bent Svinnung Foto: Bent Svinnung Foto: Bent Svinnung Foto: Bent Svinnung Foto: Bent Svinnung