piltilbake

Mikkelvika (Ringvassøya)

Beliggenhet
Mikkelvika ligger på nordvestsida av Ringvassøya, på nordsida av Skogsfjorden.

Beskrivelse kart
Ved siden av å være fergeleiet over til Rebbenesøya er Mikkelvika et mye brukt startpunkt for utforsking av de nordlige delene av nærområdet til Tromsøpadlerne.

Det er flere mulige utsettingsplasser fra bunnen av Skogsfjorden og helt ut til snuplassen, men av praktiske grunner (uforutsette begivenheter, slik at ferga fra Rebbenesøya kan være et returalternativ) er det greit å velge nærhet til fergeleiet. Se også turberetningene Pinse-perler (for padle-svin?), Jakta på hukommelsen og Mørketidspadling)

Adkomst/parkering
Halvannen times bilkjøring fra Tromsø. Du finner bra utsettings- og parkeringsplasser rett nord for fergeleiet, og helt øst i sjølve Mikkelvika. Men kom det godt ut på vegskuldra så naboene kommer greit forbi. Her kan du godt benytte regelen: Spør først, så slipper du sure miner i ettertid.

Utsikt/sol/klima
Mikkelvika ligger åpent, vestvendt og solfylt til.

Landingsforhold
Stort sett bare stein- og tanglandinger på begge sidene av Lyngneset, med unntak av enkelte sandflekker på fjære sjø.

Telting
Hvis du - mot normalt - skulle finne på å campe her, er det bra teltplasser på sletta rett nedenfor parkeringsplassen rett forbi ferjeleiet. (Hvis du ikke tar veien ned til naustet og parkerer på sjølve sletta, da. Grunneieren bør absolutt kontaktes i begge tilfellene. Ellers er det mye rart i gresset - jamfør punkteringa i Jakta på hukommelsen

Alternativt kjører du videre rundt Lyngneset og finner deg en plass i nærheten av naustrekka ved sjølve Mikkelvika. .

Vann/luft
Ta med alt av vann, sjøl om du lett får fylt hos velvillige naboer. For øvrig har ferga kompressor og fylleutstyr i fall du har flate dekk ved hjemkost fra tur....

piltilbake

© Tekst og bilder: Bent Svinnung

  Innerst inne i sjølve Mikkelvika - forsommer Foto: Bent Svinnung Foto: Bent Svinnung   Steinfjæra rett nord for avkjøringa til fergeleiet - vår Foto: Bent Svinnung Foto: Bent Svinnung   Samme sted - vinter (slutten av desember) Foto: Bent Svinnung Foto: Bent Svinnung