piltilbake

Sørfugløy (Fugløya)

Beliggenhet
Sørfugløy ligger et stykke nordøst for Kunna, med Fugløyfjorden i sør og Fleinværfjorden i nord. Rett vest av Gildeskål og Inndyr.

Beskrivelse
Foto: Bent Svinnung Fugløya er en kupert og variert øy med spektakulære vegger og fuglefjell, røff yttersie og en mykere øst- og sørside, iblanda paradisiske strandidyller. Sørfugløya ligger - som navnet tilsier - helt sør på øya, på åpne sandmoer under bratte flåg. Etter 2. verdenskrig bodde det omlag 200 personer på Fugløya. Men i dag brukes husene i all hovedsak som feriehus. (Se også turberetningene Sommerstreif 2009 og Sommerstreif 2005)

Adkomst
Hit ut kommer du på kjøl. Enten i kajakk eller seilbåt, på veg nord- eller sørover gjennom øyrikene - eller med hurtigbåt fra Bodø eller Sandnessjøen.

Utsikt/sol/klima
Sørfugløy ligger åpent og solfylt til. Et skikkelig sydenparadis på en varm sommerdag. Men været kan ta godt når han kommer med en god sørøst kuling.

Landingsforhold
Perfekte sandlandinger flere plasser i området. Fugløyvika - storstranda på nordsida av neset - er mest ugenert, men samtidig den med de røffeste landingene. Skal du ha det enklest mulig, velger du stranda på sørsida, i ly av moloen.

Ankrings- og kaiforhold
Sandbunn og topp ankringsplasser bak moloen på sørsida av neset. Men det er trangt her - og tildels grunt. Så les loddet nøye når du ratter rundt.

Sørfugløya har bare en liten gjestebrygge med plass til to mellomstore båter. Alternativt flere - i bredden.

Du kan derfor fort bli avhengig av lokal velvilje. Men hvis du forhører deg, bør det være mulig å få lånt seg en plass for natta på en av de private flytebryggene - alternativt få sette tampene i en kaibette eller en lokal fiskebåt. Gjestfriheten er stor - den store trafikken sommerstid tatt i betraktning.

Overnatting/telting
Inne i sjølve bygda er det få plasser du kan være helt for deg sjøl. Men ved hjelp at litt bæring finner du gode teltplasser litt vekk fra bebyggelsen - fortrinnsvis utover på neset. på sørsida av den store sandstranda.

Vann
Hvis du tar med vannkanna på en tur i gårdan, bør du få fylt opp greit.

Brendsel
Lite rekved å finne. Baser deg på primus only.

Vernebestemmelser
kart Fugløya er naturreservat med landstigningsforbud: I tiden fra og med 15. april til og med 31. juli er det forbud mot camping, teltslaging og ferdsel på land i fredningsområdet, med unntak for Kløyva og de lavereliggende delene av Fugløya. I praksis omfatter vernet hele vestsida av Fugløya Se hele forskriften her. Se også omtale på Miljøstatus i Nordlands sider.

Turmuligheter
En tur på kjøl øya rundt er et must. En fottur også, for den saks skyld. Men det er periodevis veldig bratt, samtidig som vernet legger en del ferdselsbegrensninger. På nordsida finner du blant annet et merkelig flygesandområde der sanden glir som en foss ut fra fjellet.

piltilbake

© Tekst og bilder: Bent Svinnung
Foto: Bent Svinnung Foto: Bent Svinnung Foto: Bent Svinnung Foto: Bent Svinnung Foto: Bent Svinnung Foto: Bent Svinnung Foto: Bent Svinnung Foto: Bent Svinnung