piltilbake Bodø, Salten, Gildeskål, Meløy og omegn - turmål

     Tromsø Senja Vesterålen Lofoten Hamarøy, Steigen Bodø Helgeland N Helgeland S
bodokart Turmål i Steigen Turmål på Helgeland Feshholmen (Helligvær) Arkulvika (Landegode) Hjelmøy (Bliksvær) Hjartøya Skipsholmen Sprengen (Vågøya) Auvika (Hovden) Urdvika (Mjelde) Landego(de) fyr og Nesjan (Landegode) Steinsvær Sandeidet (Landegode) Ørnneset (Fugløya) Sørfugløy (Fugløya) Sørhavn (Nordarnøy) Sjursholmen (Fleinvær) Korten (Landegode) Helløya (Støttvær) Bodø (Havna) Fugløyvær Varkgård Flatværet Våg (Sandhornøya) Fenes (Landegode) Sørvær (Helligvær) Krokholmen (Salmon Islands) Kvannøya, Inner (Helligvær) Bliksvær (Bliksvær) Nonskardvågen (Bliksvær) Støtt (Støttvær) Mevær (Fleinvær) Prestøya (Helligvær)

Bodø kommune omfatter vestre del av halvøya mellom Sørfolda og Saltfjorden/Skjerstadfjorden, et betydelig område sør for Saltfjorden, samt en rekke mindre øyer utenfor. Byen Bodø fikk status som kjøpstad i 1816 og ble i 1968 slått sammen med Bodin til én kommune. Nåværende grenser i 1984 da Tårnvikområdet sør for Sørfolda i nord ble overført fra Sørfold kommune. Fra 01.01.2005 er også Skjerstad kommune en del av den nye storkommunen Bodø.

Salten ligger på begge sider av Saltfjorden og Skjerstadfjorden. Til det egentlige Salten regnes vanligvis kommunene Gildeskål, Beiarn, Skjerstad og Saltdal sør for Saltfjorden/Skjerstadfjorden og Fauske, Sørfold, Steigen og Bodø nord for denne; i alt 9364 km2 med 65 381 innb. (1997). Salten utgjør et domssogn som svarer til de ovennevnte kommunene samt Rødøy og Meløy i Helgeland. Salten prosti omfatter det egentlige Salten unntatt Bodø og Gildeskål. Hamarøy ligger i overgangen mot Ofoten i nord og er ikke regnet til det egentlige Salten.

Helgeland omfatter den sørligste del av Nordland fylke. I nord strekker det seg til Saltfjellet og halvøya Kunna nordligst i Meløy kommune - og omfatter dermed kommunene Bindal, Sømna, Brønnøy, Vevelstad, Vega, Alstahaug, Herøy, Dønna, Leirfjord, Nesna, Lurøy, Træna, Rødøy og Meløy (ytre Helgeland), samt Hattfjelldal, Grane, Vefsn, Hemnes og Rana (indre Helgeland), i alt 18 806 km2 med 87 006 innb. (1996), 49 % av fylkets areal og 36 % av folketallet. Helgeland utgjør administrativt 3 prostier: Sør-Helgeland, Nord-Helgeland og Indre Helgeland, 3 domssogn: Brønnøy, Alstahaug og Rana, og 2 politidistrikter: Helgeland og Rana. I rettslig sammenheng er ikke kommunene Rødøy og Meløy en del av Helgeland; de tilhører Bodø domssogn og Bodø politidistrikt. (Kilde: storenorskeleksikon.no)

Den "egentlige" utforskingen av Bodø-området per båt tok til på midten av nittitallet, i forbindelse med en solotur med kajakk fra Ørnes til Henningsvær. Senere har det blitt mange besøk, både per kajakk og seilbåt.

På kartet finner du lenker til en del av mine favorittplasser, samt informasjon om beliggenhet, tilgjengelighet, praktiske tips, historikk. Før musa over de hvite prikkene og hold den der til teksten med stedsnavnet (virker bare i Explorer) dukker opp. Og vil du se resten av informasjonen, klikker du deg bare inn. (Hvis du heller vil lete i en alfabetisk liste, finner du en litt lenger ned på sida)

I tillegg samler jeg også turopplevelser fra området på denne sida. Så hvis du er ute etter spesielle strekninger, ta en titt!

Lista over steder er ennå forholdsvis begrenset. Det skyldes drøye ti år med fotovegring - som et direkte resultat av "forstoppelse" etter 2000x bleieskiftbilder og uker med video av den førstefødte. Siden minstekravet for å legge ut en hvit prikk på kartet er ett egenprodusert foto - og forstoppelsen kom samtidig med at utforskingen av kystlinja tok til - er det en del digitale "hull" i hukommelsen som nå må tettes igjen via nye besøk. Og denne gangen med digitalkamera.

Sjekk gjerne innom sidene fra tid til annen, de oppdateres jevnlig. Blant annet med lokalhistorie, tips og utfyllende informasjon som jeg får fra dere. Så har du noe, sender du det til meg på epost?

Det meste av det som måtte være av små kartutsnitt er hentet fra Statens kartverk (Anbefales på det varmeste! Uvurderlig hjelp hvis du har problemer med å finne fram)

pilopp Turer/ruter:


pilopp Alfabetisk stedsliste:

Arkulvika (Landegode)
Auvika (Hovden)
Bliksvær (Bliksvær)
Bodø (Havna)
Fenes (Landegode)
Feshholmen (Helligvær)
Flatværet
Fugløyvær
Helløya (Støttvær)
Hjartøya
Hjelmøy (Bliksvær)
Korten (Landegode)
Krokholmen (Salmon Islands)
Kvannøya, Inner (Helligvær)
Landego fyr (Landegode)
Mevær (Fleinvær)
Mjelde (Urdvika)
Nesjan (Landegode)
Nonskardvågen (Bliksvær)
Prestøya (Helligvær)
Sandeidet (Landegode)
Sjursholmen (Fleinvær)
Skipsholmen
Sprengen (Vågøya)
Sørfugløy (Fugløya)
Steinsvær
Støtt (Støttvær)
Sørhavn (Nordarnøy)
Sørvær (Helligvær)
Urdvika (Mjelde)
Varkgård
Våg (Sandhornøya)
Ørnneset (Fugløya)
   

piltilbake