piltilbake

Bliksvær (Bliksvær)

Beliggenhet
Bliksvær ligger sørvest for Bodø, ca. 15 km fra bysenteret - og består av i alt ca. 60 lave øyer og holmer uten trær. Største øy er sjølve Bliksvær med 4 innbyggere (2001).

Beskrivelse
Bebyggelsen på Bliksvær ligger samlet på nordøstsida av øya, rundt en liten vegstubb som går fra kaia og rett vestover - og med en liten arm nordover til neste lille husklynge (Se også turberetningene Sommerstreif 2009 og Sommerstreif 2006.)

Adkomst
Hvis du ikke skal padle eller seile hit ut, er enkleste adkomst med lokalbåt fra Bodø. Et godt alternativ også hvis du ønsker å utforske dette øyriket per kajakk, men ikke tar sjansen på en lang kryssing.

Utsikt/sol/klima
bliksvar Bliksvær er et fantastisk område med en mengde holmer, skjær, trange passasjer - og sandidyller. Yttersia er røff og steil, mens innersia er myk og gjestmild. Deler av hovedøya og et par av holmene sør og vest er vernet, se mer detaljer under og i turberetningen Solo i Steigen.

Landingsforhold
Grei sand/leire/tanglanding rett ved siden av kaia.

Kai/ankringsforhold
bliksvar God ankringsbunn i bukta utafor kaia. Men det er ingen grunn til å hive ut jern, for det ytterste leddet på flytebrygga er forbeholdt gjester, og det er som regel godt med plass.

Overnatting/telting
Bebyggelsen er mest egna for sightseeing. Skal du hive opp teltet er det nok av nydelige plasser innafor en sirkel på noen hundre meter.

Vann
Ta med deg kanna og spør deg for. Burde ikke være noe problem å få fylt opp.

Brendsel
Typisk primus-plass, lite rekved eller tørrvirke å finne.

Vernebestemmelser
Bliksvær er naturreservat med dyrelivsfredning, og i tiden fra og med 15. april til og med 31. juli er det forbud mot camping, teltslaging og ferdsel på land i Kjervær, Tørrisøya, Gjesøya (yt. og in.), Stangerøya, Skjoldsholmen, Einarsholmen, Grønholmen, Sjursholmen og Terra og ilandstigning fra Vestervågen. Se hele forskriften her.

Turmuligheter
En tur øya rundt er et must. Den er ikke stor, men veldig variert og spennende. Men husk vernet! I verneperioden kan du bare bevege deg i et begrenset område fra bebyggelsen og nordvestover. Men utsikten fra ryggene og haugene? Fantastisk...

Navnet
Det er usikkert hva opphavet til navnet Bliksvær er. Det kan være en avledning av mannsnavnet Birger, men også av norrønt 'borg, inngjerding', i denne sammenhengen brukt om en borglignende fjellknaus.

piltilbake

© Tekst og bilder: Bent Svinnung
Foto: Bent Svinnung Foto: Bent Svinnung Foto: Bent Svinnung Foto: Bent Svinnung Foto: Bent Svinnung